2018. január 1., hétfő

Az év igeverse: Zsoltárok könyve 103. 2

Zsoltárok könyve 103. rész

  1. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 
  2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 
  3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 
  4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 
  5. A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. 
  6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 
  7. Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit. 
  8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 
  9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 
 10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. 
  11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. 
 12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. 
  13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. 
 14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 
  15. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 
  16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. 
  17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; 
 18. Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 
  19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat. 
 20. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. 
  21. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! 
 22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat! 

2017. december 24., vasárnap

Áldott karácsonyt!Schrenk Éva


Eljött Jézus, a Megváltó


Eljött a tél, eljött Jézus.
Hozott nagy hidegségbe nagy-nagy meleget.
Csöpp szíve ontotta a szeretetet.
József és Mária védőn óvta Őt.

Több, mint kétezer éve történt.
De ez nem történelem!
Az Élő Isten születésnapját ünnepeljük
ezen a Szent Karácsony esten.

"És az Ige testté lett."
Istengyermek jött a világra,
hogy az ember ne legyen árva,
s legyen, aki őt megváltja.

Örömünnep a Karácsony,
mert Megváltó született,
s Örök Élet vár majd arra,
Jézust aki szeretett.

2017. július 25., kedd